Eylül Hukuk Bürosu - Avukat Leman TÜRKMENOĞLU 0212 243 16 60 – 61

Çalışma Alanlarımız

 • Ticaret Hukuku
 • Şirketler Hukuku
 • Yerli ve Yabancı Sermaye Hukuku
 • Tüketici Hukuku
 • Fikri ve Sınai Haklar
 • Turizm Mevzuatı
 • Medeni Hukuk
 • İcra İflas Hukuku
 • Borçlar Hukuku
 • Çevre Hukuku
 • İş Hukuku
 • Dernekler ve Vakıflar Hukuku
 • Rekabet Hukuku
 • İmar ve İnşaat Hukuku
 • Acente/Bayii ve Distribütörlük Anlaşmaları
 • Birleşme ve Devralmalar
 • Özel Hukuk Sözleşmeleri
 • Kamu Sözleşmeleri
 • İpotek ve Gayrimenkul Hukuku
 • Bilişim Hukuku
 • Miras Hukuku
 • Marka ve Patentler ve diğer her türlü adli ve idari takipler
 • İç Denetim
 • Dış Denetim
 • Kalite Yönetim Sistemleri
 • Marka oluşturma ve yönetim ile Proje ve ürün geliştirme
 • Akreditasyon ve seküritizasyon ile finansal ve stratejik Danışmanlık.