Eylül Hukuk Bürosu - Avukat Leman TÜRKMENOĞLU 0212 243 16 60 – 61

Hizmetlerimiz

Danışmanlık Büromuz, Yerli ve yabancı pek çok müşteriye uluslararası işlemlerde ve yerel anlamda, gerek bünyesinde bulunan danışmanları gerekse çözüm ortağı olarak çalıştığı teorisyenler ve müşavirler ile birlikte, her türlü finansal, hukuki ve ticari sorunlarına çözüm götürmek için hizmet vermektedir. Kurumsal finansman hizmetlerimiz kaliteli hizmet sunmak için gerekli teknik altyapıya, bilgi kaynaklarına, bilgi birikimine, tecrübeye ve yerli ve yabancı finansal kuruluşlarla ortak çalışma disiplinine sahiptir.

Yeni yatırım, modernizasyon, kapasite yatırımları gibi sanayii kuruluşlarının yatırımlarının yanı sıra, ihaleler, özelleştirmeler v.b. yatırımlarda da projeler için fizibilitelerin ve iş planlarının hazırlanması, kredi verilebilirliğinin değerlendirilmesi ve gereken finansmanın sağlanması için kredi verebilecek kuruluşların veya sermaye sağlayabilecek potansiyel yatırımcıların araştırılması , oluşturulması finansal ve stratejik yapılandırma ve yönetim oluşturulması ve yeni kaynaklar yaratılması konularında danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Fikir halindeki projelerin iş planına dönüştürülmesi, proje verimliliğinin ölçülmesi, projenin gerçekleştirilebilir olup olmadığının tespiti, finansman kaynaklarının araştırılması, alternatiflerin değerlendirilmesi gibi hizmetlerimizin yanı sıra ihtiyaç duyulması halinde gayrimenkul, makina ekipman gibi şirket varlıklarının ekspertiz değer tespitinde de iş ortaklarımızla birlikte danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Çalışma gruplarımız şirket danışmanlıkları ve avukatlıkları (genel kurullar, birleşme ve devralmalar, halka arzlar, kurumsallaşma çalışmaları, yeniden yapılandırmalar, alacakların tahsili, borçların yapılandırılması, kalite yönetim sistemleri, standartların uygulanması, kalite güvencesi vs.), kara/deniz ticaret hukuku, borçlar hukuku, icra iflas hukuku, vergi ve idare hukuku, tüketici hukuku, turizm hukuku, sözleşmeler hukuku, fikri sınai haklar, çevre hukuku, enerji hukuku, ulaşım hukuku, dernekler ve vakıflar mevzuatı, spor hukuku ve gayrimenkul hukuku v.s gibi alanlarda uzmanlaşmış bulunmaktadır. Müşterilerin ihtiyaçları değerlendirilerek hukuki, mali, ticari v.s konularda ekip çalışması içerisinde süratli ve sonuç odaklı olarak gizlilik ve güvenlik gözetilmek suretiyle tek merkezden hizmet verilmektedir.

Müvekkillerimize en iyi hizmeti, en geniş yelpazede başkaca bir danışmanlığa ihtiyaç kalmaksızın, tek durakta vermek başlıca amacımızdır.

Bu amaçla verilen danışmanlık ve vekillik hizmetleri, yerli ve yabancı tüm müvekkillere genel çerçeve ve başlıklar halinde;

Faaliyet gösterilen alanlarda talep edilecek görüşlerin/mütalaaların hazırlanması,

 

 • Akdedilecek sözleşmelerin hazırlanması veya sözleşme akdedecek üçüncü kişiler tarafından hazırlanan sözleşmelerin, dokümanların incelenmesi, görüş sunulması,
 • Geliştirilmesi düşünülen yeni projelerin ticari, ekonomik, hukuki alt yapısı ve uygulanması hakkında görüş ve yardım sağlanması, gerekli dokümantasyonun hazırlanması, talep edildiğinde Resmi Kurumlara yapılacak başvuru ve alınacak izinlerin hazırlanması, koordine edilmesi ve görüşmelere icabet edilmesi,
 • Talep edildiği takdirde müşteriler ile gerçekleştirilecek iş görüşme ve toplantılarına katılarak danışmanlık hizmeti verilmesi, şirket faaliyetlerinin her aşamada denetlenmesi, yapılandırılması,
 • Şirket hak ve alacakları ile borçlarının her aşamada denetlenmesi, talep ve tahsili, yapılandırılması,
 • Vergi ve idare hukukundan kaynaklanan problemlerin çözümü zımnında vergi daireleri, vergi mahkemeleri, resmi daireler ve benzerleri ile uzlaşmalara gidilmesi, borç ve alacakların yapılandırılması, sorunların her aşamada denetlenmesi ve giderilmesi,
 • Ticari, fikri, hukuki, vergi, idari v.s uyuşmazlıkların çözümü zımnında uzlaşma, arabuluculuk, adli ve idari yargıda dava/icra ikame ve takip işlemleri,
 • Bilişim, teknoloji, digital ve benzeri alanlarda yatırım yönetimi, ticari ve hukuki danışmanlık hizmetleri ve proje yönetimi,
 • Bilişim, internet, digital, teknolojik yatırımların planlanması, yönetilmesi konusunda danışmanlık hizmetleri verilmesi,
 • Müzik, sahne, sinema ve benzeri sanat alanlarında telif haklarına ve organizasyonlara ilişkin proje ve danışmanlık verilmesi,
 • Markalaşma, reklam, prodüksiyon, PR ve benzerleri ile film/dizi film/program üretim, proje ve danışmanlığı hizmetleri,
 • Reklam/film/dizi/belgesel ve benzerlerinin fikri, mali v.s yayın, gösterim, dağıtım v.s haklarına ilişkin danışmanlık verilmesi, anlaşmaların temini,
 • Yeni projelerin üretimi ve geliştirilmesi ve bu konuda teknik ve fiili destek sağlanması,
 • Yatırım alanları araştırma, geliştirme ve çerçeve projelerinin hazırlanması, danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,
 • Proje yönetimi, Müşteri ilişkileri yönetimi, Kalite yönetimi,

hizmetlerinin verilmesi şeklinde özetlenebilir.

 

Hukuk Büromuzun temel anlayışı olan gizlilik prensibi ve müvekkil/müşteri mahremiyeti ilkeleri gereği Danışman/Hukuk Müşaviri/Avukat/Çözüm Ortağı hizmeti verilen müvekkillerin/müşterilerin listesi sunulmamıştır.

 

www.eylulhukuk.com web sayfamızda bilgilerimiz yer almaktadır. Şirketin kurucusu ve yöneticisi Leman ÖZKAN Eğitim ve öğretimini İstanbul Kız Lisesini takiben İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlanmıştır.1988-1989 staj dönemini takiben 1989 dan itibaren Hukuk Müşaviri ve finansal ve stratejik danışman olarak meslek hayatına devam etmiştir. Meslek hayatının ilk 8 yılında Deniz Hukuku alanında uzmanlaşmış takiben Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku, Telif Hakları ve finansal çözümler ve şirket yapılandırmaları alanlarında uzmanlık kazanmıştır. Fikir ve Sanat Kanunun hazırlık aşamasında temsilci olarak görev almıştır. Mimoza Dergisinin 2 yıl süreyle hukuk sayfasını hazırlamıştır, 2 yıl süreyle Show TV’nin Biz Bize programının hukuk köşesini hazırlamış, 1 yıl süre ile SKYTürk’te Sektörel Buluşma isimli ekonominin hukukla entegre edilerek aktarıldığı bir program hazırlamış ve sunmuştur.

Gelişen ve değişen sistemler beraber Bilişim Hukuku alanında da çalışmalar yapılmış, seminerler verilmiş ve uzmanlık alanları kapsamına alınmıştır. Kalite Yönetim Sistemleri alanında gösterilen çalışmalar sonucu önce iç tetkikçi, bilahare sonra Baş Denetçi sertifikaları ile belgelendirilmiş olup aynı zamanda İSO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemini ofisinde kurmuş ve Uluslararası onaylı olarak belgelendirilmiştir. İSO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemleri konusunda uluslararası alanda Baş Denetçi’dir. İstanbul Barosu Kalite Koordinasyon Merkezi Yürütme kurulunda yer almıştır.

Çalışmalarını uluslararası platformda devam ettirmekte olup hale hazırda uluslararası yapılandırmasını ve tescil işlemlerini tamamlamış olarak Hukuk müşavirliği, Şirket danışmanlığı, marka danışmanlığı ve stratejist, finansal danışman olarak hizmet vermekte, şirketlerin, alacakların, borçların ve yatırımların yeniden yapılandırılması v.s alanlarında faaliyetlerine devam etmektedir.