Eylül Hukuk Bürosu - Avukat Leman TÜRKMENOĞLU 0212 243 16 60 – 61

Organizasyonumuz

Danışmanlık Firmamız/ Hukuk Büromuz dava ve danışmanlık olmak üzere iki ana departmandan oluşur.

Dava departmanı, ticari davalar (kara ve deniz ticareti, BK/TTK kapsamında v.s yer alan tüm ticari uyuşmazlıklar), icra ve iflas takipleri ve davaları, vergi davaları, idare hukukundan kaynaklanan davalar, iş hukuku davaları, özel hukuk davaları (boşanma, mal rejimin tasfiyesi, evlilik ve boşanma protokolleri v.s), gayrimenkul ve miras davaları (ölüm nedeniyle mal rejiminin tasfiyesi tenkis v.s), telif hakları ve bilişim hukukundan kaynaklanan ihtilaflar ve diğer her türlü adli ve idari dava ve takipler ile ilgilenmektedir.

Danışmanlık departmanımız ise Şirketler Hukuku, İcra İflas Hukuku, Ticaret Hukuku, İnşaat Hukuku, Enerji Mevzuatı, Finans ve bankacılık mevzuatı, Turizm Mevzuatı, , Rekabet Hukuku, , Bilişim Teknolojisi, Telif Hakları, Uzlaşma, Arabuluculuk ile Finans ve Hukukun hemen diğer bütün alanlarında hukuki danışmanlık vermektedir.

İSO-9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri ve standartlar konusunda eğitimli ve sertifikalı olan ekibimiz iç denetim, dış denetim ve kalite danışmanlığı da vermektedir.

Müvekkillerin/Müşterilerin ihtiyaçları değerlendirilerek hukuki, mali, ticari v.s konularda ekip çalışması içerisinde süratli ve sonuç odaklı olarak gizlilik ve güvenlik gözetilmek suretiyle tek merkezden hizmet verilmektedir. En iyi hizmeti, en geniş yelpazede başkaca bir danışmanlığa ihtiyaç kalmaksızın, tek durakta vermek başlıca amacımızdır.